Privacy

Inleiding

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de persoonsgegevens die wij verzamelen. Deze privacyverklaring legt uit waarom, waarvoor en op welke manier we bepaalde persoonsgegevens verwerken.

Persoonsgegevens en gegevenswerking

Om uw bestelling goed te verwerken hebben wij enkele gegevens van u nodig. Als u bij ons een bestelling doet worden uw persoonsgegevens opgeslagen. Die gegevens worden uitsluitend gebruikt voor dit doeleinde. 

 XL Mode registreert de volgende persoonsgegevens: 

- Voornaam 
- Achternaam 
- Adres 
- Postcode 
- Woonplaats 
- Land 
- E-mailadres 
- Telefoonnummer 
- Rekeningnummer 

De bestelgegevens gebruiken we om uw bestelling te verwerken en het pakketje te bezorgen. De persoonsgegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden en worden niet doorverkocht aan derden. 

Verstrekking aan derden

Wij geven de door u ingevulde gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u aangevraagde producten of diensten. Voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden schakelen wij derden in. Persoonsgegevens worden alleen aan derden ter beschikking gesteld wanneer deze gegevens nodig zijn voor de derde partij ter uitvoering van de betreffende diensten.

Partijen die beperkt gebruik maken of toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn:

- Mollie; dit is noodzakelijk voor het doen van betalingen en uw betaling te verifiëren.- TNT, DPD of Post NL; dit is noodzakelijk voor het bezorgen van het pakket. 
- Studio Roem; dit bedrijf ontwikkelt de website en techniek om uw bestelling te kunnen plaatsen. Hiervoor maken wij gebruik van het platform: Shopify.

Bewaartermijn

De bewaartermijn van de gegevens is 7 jaar, dit hanteren wij vanwege de bewaartermijn van de Belastingdienst. Indien u wilt dat wij de gegevens definitief verwijderen, dan kunt u ons mailen of bellen. Wij zullen uw gegevens dan direct verwijderen.

De veiligheid van uw persoonsgegevens

XL Mode heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De medewerkers die binnen XL Mode toegang hebben tot deze gegevens zijn gehouden aan strikte geheimhoudingsplicht.

Wijzigingen

XL Mode houdt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacystatement. Check daarom regelmatig onze website.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 9 februari 2021.